Tatuador na Powerhouse Tattoo em Kitchener, ON.

Powerhouse Tattoo

Tatuador na Powerhouse Tattoo em Kitchener, ON.

Ottawa, Ontário.

Beauty me Sandra Patricia

Ottawa, Ontário.

Design de sombracelhas.

NC Lashes and Brows

Design de sombracelhas.